Změny v zákoně o zaměstnanosti pro rok 2017 týkající se Náhradního Plnění.

Náhradní plnění

V oblasti náhradního plnění zaměstnáváním zdravotně postižených osob, respektive odběrem výrobků či služeb od firem, které tyto osoby zaměstnávají, má vzniknout centrální evidence. Správcem bude ministerstvo práce a sociálních věcí. Jde o další krok k zamezení zneužívání tohoto systému. Údaje mají vkládat dodavatelé plnění a ti také budou za jejich správnost odpovídat. Vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění. V evidenci budou vedeny identifikační údaje dodavatele a odběratele, cena výrobků, služeb nebo zakázek bez daně z přidané hodnoty započitatelná do plnění povinného podílu způsobem podle § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti, datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek, číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo realizovaná zakázka, datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek a čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Evidence má odběratelům, dodavatelům a kontrolním orgánům poskytnout přehled o jednotlivých dodávkách realizovaných v rámci náhradního plnění

Fotogalerie

Náš tým

Kontaktujte náš zkušený tým pracovníků, který Vám v prvním kroku představí naší společnost a pomůže Vám dle vašich přání v oblasti náhradního plnění.

Partneři